Glavni sadržaj
Public Health

Pregled

Kapacitet zdravstvenih sustava za pružanje zdravstvenih usluga i ispunjavanje promjenjivih potreba skrbi uvelike ovisi o dostupnosti radne snage odgovarajućih vještina i fleksibilnosti. Zdravstveni sustavi koji podupiru visoke razine početnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i dosljedno ulaganje u stalni profesionalni razvoj, bolje su opremljeni za razvoj inovativnih i integriranih rješenja koja će odgovoriti na glavne izazove s kojima se suočava EU.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Inicijativa State of the Health in the EU te njezino prateće izvješće ističu važnost promicanja reformi usmjerenih na rješavanje ključnih pitanja u pogledu radne snage u zdravstvu kao što su opskrba, distribucija i tradicionalna kombinacija vještina, kako bi se ojačalo prevenciju, primarnu zdravstvenu zaštitu i pružanje integriranih usluga.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Europska komisija diljem EU-a potiče aktivnosti povezane s planiranjem i predviđanjem potreba za radnom snagom u zdravstvu kako bi se države EU-a podržalo u primjenjivanju teorije u praksi u pogledu jačanja nacionalnih kapaciteta.

Te aktivnosti od 2012. pridonose rješavanju izazova i ispunjavanju zahtjeva putem sljedećih inicijativa:

SEPEN – Potpora mreži stručnjaka za planiranje i predviđanje potreba za radnom snagom u zdravstvu (2017. – 2018.)

Razmjena stručnosti i znanja o poboljšanju stanja zaposlenosti u zdravstvu provoditi će se pomoću SEPEN-a, mreže stručnjaka za planiranje i predviđanje, najnovije aktivnosti koju podupire zdravstveni program EU-a.

Ova se mjera temelji na prethodnom radu Zajedničke akcije za planiranje i predviđanje radne snage u zdravstvu (2013. – 2016.), a njezini su ciljevi sljedeći:

  • razviti umrežavanje stručnjaka radi strukturiranja i izmjenjivanja znanja i djelovati kao forum za rješavanje izazova u pogledu radne snage u zdravstvu
  • u svim državama EU-a utvrditi nacionalne politike u pogledu radne snage u zdravstvu
  • poticati razmjenu znanja i dobrih praksi povezanih s radnom snagom u zdravstvu pomoću europskih radionica
  • pružiti prilagođenu potporu pojedinim zemljama u nacionalnoj provedbi planiranja radne snage u zdravstvu
  • objaviti i dokumentirati te aktivnosti na web-mjestu.

Zajednička akcija za planiranje i predviđanje radne snage u zdravstvu (2013. – 2016.)

Zajednička akcija Komisije za planiranje i predviđanje radne snage, financirana u okviru zdravstvenog programa EU-a, uključivala je 30 pridruženih partnera i 34 partnera u suradnji iz 28 europskih država koji su surađivali u rješavanju tog pitanja.

Akcijski plan za zaposlenike u zdravstvu u EU-u (2012.)

Kako bi se riješili ti izazovi i povećala zaposlenost, Europska komisija sastavila je 2012. akcijski plan kojem je cilj zemlje EU-a potaknuti na suradnju radi:

  • poboljšanja planiranja i predviđanja potrebe za radnom snagom
  • predviđanja budućih potreba za vještinama i poboljšanja stalnog profesionalnog razvoja.