Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apžvalga

Sveikatos priežiūros sistemų pajėgumas teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir patenkinti besikeičiančius sveikatos priežiūros poreikius labai priklauso nuo to, ar yra tinkamų įgūdžių ir lankstumo turinčių darbuotojų. Sveikatos priežiūros sistemos, kuriose remiamas aukšto lygio pradinis švietimas ir mokymas, taip pat nuoseklios investicijos į tęstinį profesinį tobulinimąsi, yra geriau pasirengusios parengti novatoriškus ir integruotus sprendimus, reaguojant į svarbias ES kylančias problemas.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Sveikatos būklės ES ataskaitoje ir papildomoje ataskaitoje pabrėžiama, kaip svarbu vykdyti reformas, kuriomis būtų sprendžiami itin svarbūs su sveikatos sektoriaus darbuotojais susiję uždaviniai, pavyzdžiui, darbuotojų pasiūlos, pasiskirstymo ir tradicinio įgūdžių derinio, kad būtų sustiprinta prevencija, pirminė priežiūra ir integruotas paslaugų teikimas.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Europos Komisija skatina ES masto sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų poreikio planavimo ir prognozavimo veiksmus, kad padėtų ES šalims praktiškai pritaikyti teorinius nacionalinių pajėgumų stiprinimo principus.

Nuo 2012 m. padedama spręsti uždavinius ir tenkinti poreikius vykdant toliau nurodytas iniciatyvas.

SEPEN – Sveikatos priežiūros darbuotojų poreikio planavimo ir prognozavimo ekspertų tinklo rėmimas (2017–2018 m.)

Dalijimasis patirtimi ir žiniomis apie tai, kaip gerinti sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų planų rengimą, skatinamas pasitelkus planavimo ir prognozavimo ekspertų tinklą SEPEN. Tai naujausias veiksmas, remiamas pagal ES sveikatos programą.

Tęsiant ankstesnį darbą pagal bendruosius sveikatos priežiūros darbuotojų poreikio planavimo ir prognozavimo veiksmus (2013–2016 m.), šiuo veiksmu siekiama:

  • parengti žinių sisteminimo ir mainų ekspertų tinklą ir sukurti forumą sveikatos priežiūros darbuotojų poreikio problemoms spręsti,
  • numatyti nacionalinę sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų poreikio patenkinimo politiką visose ES šalyse,
  • skatinti keitimąsi su sveikatos priežiūros darbuotojų poreikio patenkinimu susijusiomis žiniomis ir gerąja patirtimi Europos seminaruose,
  • teikti individualizuotą paramą kai kurioms šalims, padedant joms įgyvendinti sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų poreikio planavimą,
  • viešinti ir dokumentuoti šios veiksmus internete.

Bendrieji sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų poreikio planavimo ir prognozavimo veiksmai (2013–2016 m.)

Komisijos bendruosiuose sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų poreikio planavimo ir prognozavimo veiksmuose, finansuotuose pagal sveikatos programą, dalyvavo 30 asocijuotųjų partnerių ir 34 bendradarbiaujantys partneriai iš 28 Europos šalių, kurie kartu dirbo šiuo klausimu.

ES sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų poreikio patenkinimo veiksmų planas (2012 m.)

Siekdama spręsti šį uždavinį ir didinti užimtumą, 2012 m. Europos Komisija parengė veiksmų planą, kad paskatintų ES šalis bendradarbiaujant:

  • gerinti sveikatos priežiūros darbuotojų poreikio planavimą ir prognozavimą,
  • numatyti būsimus įgūdžių poreikius ir gerinti tęstinį profesinį tobulinimąsi.