Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Promicanje reformi

Europska komisija osigurala je financijsku potporu za niz drugih inicijativa koje promiču reforme za rješavanje ključnih pitanja u pogledu zaposlenika u zdravstvu. One su detaljno opisane u nastavku.

Uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija

Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija uspostavljen je europski pravni okvir kojim se državama članicama omogućuje uzajamno priznavanje kvalifikacija. Zanimanja u području zdravstva (liječnici, medicinske sestre, primalje, zubari, veterinari, farmaceuti) uživaju automatsko priznavanje – što znači da, ako ste certificirani stručnjaci u svojoj matičnoj državi članici, automatski imate pravo raditi bilo gdje u EU-u.

Direktivom 2013/55/EU izmijenjena je direktiva o stručnim kvalifikacijama pojednostavnjenjem pravila kako bi se zdravstvenim djelatnicima i ostalim osobama koje obavljaju druge regulirane profesije olakšao rad u drugim državama članicama EU-a.

Mobilnost i migracije zdravstvenih djelatnika

Dva istraživačka projekta EU-a imaju za cilj pomoći u razvijanju točnije predodžbe o obrascima migracija zaposlenika u zdravstvu unutar EU-a i između EU-a i drugih zemalja:

Ublažavanje negativnih učinaka migracija na zdravstvene sustave

Migracija zdravstvenih radnika proteklih se desetljeća povećala u cijelom svijetu, posebno iz zemalja s nižim dohotkom čiji su zdravstveni sustavi već oslabljeni. Kao odgovor na taj izazov donesen je Globalni kodeks WHO-a o međunarodnom zapošljavanju zdravstvenog osoblja.

Cilj mu je utvrditi i promicati dobrovoljna načela i prakse za etičko međunarodno zapošljavanje zdravstvenog osoblja i olakšati jačanje zdravstvenih sustava. Države članice trebale bi spriječiti aktivno zapošljavanje zdravstvenog osoblja iz zemalja u razvoju koje se suočavaju s kritičnim nedostatkom zdravstvenih radnika.

Strategije za učinkovito zapošljavanje i zadržavanje na poslu

Pilot mreža edukatora medicinskih sestara i nadzornih tijela

Pilot mreža edukatora medicinskih sestara i nadzornih tijela utvrđena je s ciljem razmjene najboljih praksi za poboljšanje kvalifikacija pomoćnog osoblja u zdravstvu s posebnim naglaskom na prekograničnu mobilnost. Ispitan je opseg vještina i kompetencija pomoćnog osoblja u zdravstvu koje bi mogle biti uvedene u nacionalne programe obrazovanja i osposobljavanja. Izvješće je dostupno ovdje.

Mreža za razvoj temeljnih kompetencija pomoćnog osoblja u zdravstvu

U okviru programa javnog zdravlja Europske komisije za 2014., Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) odabrala je putem javnog natječaja konzorcij pod vodstvom NIVELA-a, Nizozemskog instituta za istraživanje zdravstvenih usluga, za provedbu studije. U okviru studije o temeljnim kompetencijama pomoćnog osoblja u zdravstvu u Europi (CC4HCA) istražuje se koliko su zemlje EU-a zainteresirane zauzeti zajedničko stajalište o vještinama, znanju i kompetencijama pomoćnog osoblja u zdravstvu u Europi. Izvješće je dostupno ovdje.

Stalni profesionalni razvoj zdravstvenih djelatnika u EU-u

Akcijski plan Europske komisije za zaposlenike u zdravstvu u EU-u usmjeren je na stalni profesionalni razvoj kao sredstvo zaštite sigurnosti pacijenata u kontekstu prekogranične mobilnosti zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Države članice EU-a imaju različite pristupe stalnom profesionalnom razvoju te omogućavaju utvrđivanje preporuka i najboljih praksi u EU-u.

U ovoj se studiji analizira stalni profesionalni razvoj i mogućnost cjeloživotnog učenja za liječnike, medicinske sestre, doktore dentalne medicine, primalje i farmaceute u EU-u i zemljama EFTA-e. U njoj se utvrđuju preporuke u pogledu politika s ciljem jačanja suradnje i razmjene najboljih praksi na europskoj razini te ističe potreba da se svim zdravstvenim djelatnicima olakša stalni profesionalni razvoj, uključujući vremenska ograničenja i ograničenja u pogledu resursa. U preporukama se poziva i na više istraživanja u području stalnog profesionalnog razvoja i njegove povezanosti sa sigurnosti pacijenata i kvalitetom skrbi.

Udruženja sektorskih vještina

Udruženja sektorskih vještina bave se nedostatkom vještina u okviru jednog ili više profesionalnih profila u određenom sektoru. To čine utvrđivanjem postojećih ili novih potreba tržišta rada povezanih s određenim sektorima te unapređivanjem sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja tako da na svim razinama odgovaraju potrebama tržišta rada.

ECVET for Elderly Care (EFEC) prvi je pilot-projekt Saveza sektorskih vještina (SSA) u sektoru zdravstva i skrbi. To transnacionalno partnerstvo organizacija iz šest država EU-a nastoji poboljšati usporedivost, transparentnost i uzajamno priznavanje kvalifikacija pružatelja skrbi koji primjenjuju načela ECVET-a.

Erasmus + 2015 objavio je natječaj za daljnje udruživanje sektorskih vještina u sektoru zdravstva i skrbi.