Skip to main content
Public Health

Promovarea reformei

Comisia Europeană a oferit sprijin financiar pentru o serie de alte inițiative care au drept scop promovarea unor reforme referitoare la anumite aspecte critice legate de forța de muncă din domeniul sănătății. Găsiți detalii mai jos.

Recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale

Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale a stabilit cadrul juridic care le permite statelor membre să-și recunoască reciproc calificările. Profesiile din domeniul medical (medic, asistent medical, moașă, medic stomatolog, farmacist, veterinar) sunt recunoscute automat. De exemplu, un farmacist autorizat în propria țară își poate exercita profesia oriunde în UE.

Directiva 2013/55/UE a modificat directiva privind calificările profesionale, simplificând normele pentru a facilita dreptul de a-și practica meseria în alte țări ale UE pentru profesioniștii din domeniul medical și din alte domenii reglementate.

Mobilitatea și migrația personalului sanitar

Două proiecte de cercetare ale UE au drept obiectiv să contribuie la obținerea unei imagini mai exacte în ceea ce privește modelele de migrație a forței de muncă din domeniul sănătății atât în cadrul UE, cât și între UE și alte țări:

Combaterea efectelor negative ale migrației asupra sistemelor de sănătate

În ultimele decenii, pe plan mondial, migrația lucrătorilor din domeniul medical a crescut, în special dinspre țările cu venituri mici, unde sistemele de sănătate sunt deja fragile. Pentru a aborda această provocare, a fost adoptat Codul global de bune practici al OMS în materie de recrutare internațională a personalului medical.

Acesta urmărește să instituie și să promoveze principii și practici voluntare pentru o recrutare etică la nivel mondial a personalului medical și pentru a facilita consolidarea sistemelor de sănătate. Statele membre ar trebui să descurajeze recrutarea activă a personalului medical din țările în curs de dezvoltare care se confruntă cu o penurie critică de lucrători în domeniul sănătății.

Strategii eficiente de recrutare și reținere a personalului din domeniul sănătății

  • Într-un studiu realizat în 2015 cu privire la strategii eficiente de recrutare și menținere a angajaților, s-a stabilit că factorii nefinanciari, precum un mediu de lucru favorabil și sigur, sunt importanți pentru a atrage lucrătorii din domeniul sănătății, în special femeile.
  • Proiectul UE de cercetare „Nurse Forecasting” oferă dovezi cu privire la legătura dintre mediul de lucru și satisfacția profesională a asistenților medicali.
  • Dialogul social european în sectorul spitalicesc și în cel al asistenței medicale a convenit asupra unui Cod de conduită privind recrutarea transfrontalieră etică și menținerea angajaților în sectorul spitalicesc și asupra unui Cadru de acțiuni privind recrutarea și menținerea angajaților.

Rețeaua-pilot de educatori și entități de reglementare privind meseria de asistent medical

A fost creată o rețea-pilot de educatori și entități de reglementare privind meseria de asistent medical, cu scopul de a face schimb de bune practici pentru îmbunătățirea calificărilor asistenților medicali, cu un accent special asupra mobilității transfrontaliere. Aceasta a examinat domeniul de aplicare al aptitudinilor și competențelor asistenților medicali, în vederea unei posibile integrări în programele naționale de educație și formare. Citiți raportul.

O rețea pentru dezvoltarea competențelor de bază pentru asistenții din domeniul medical

În cadrul programului de sănătate publică al Comisiei Europene din 2014, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) a atribuit un contract unui consorțiu condus de Institutul de cercetare pentru servicii de sănătate din Țările de Jos (NIVEL), în vederea efectuării unui studiu. Studiul CC4HCA explorează interesul manifestat de țările UE față de elaborarea unei poziții comune referitoare la aptitudini, cunoștințe și competențe pentru asistenții medicali din Europa. Citiți raportul.

Dezvoltarea profesională continuă a personalului din sectorul medical din UE

Planul de acțiune al Comisiei Europene privind forța de muncă din domeniul sănătății din UE vizează dezvoltarea profesională continuă ca instrument menit să garanteze siguranța pacienților în contextul mobilității transfrontaliere a profesioniștilor din domeniul sănătății și a pacienților. Interpretările naționale legate de dezvoltarea profesională continuă oferă abordări diferite și prezintă oportunități pentru identificarea de recomandări și de bune practici în UE.

Acest studiu analizează dezvoltarea profesională continuă și opțiunile de învățare pe tot parcursul vieții pentru medici, asistenți medicali, medici stomatologi, moașe și farmaciști, în UE și în țările AELS. Studiul formulează recomandări de politică pentru a consolida cooperarea și schimbul de cele mai bune practici la nivel european și subliniază necesitatea de a facilita asimilarea dezvoltării profesionale continue de către toți profesioniștii din domeniul sănătății, inclusiv prin soluționarea constrângerilor legate de timp și de resurse. În recomandări se menționează, de asemenea, necesitatea de a întreprinde mai multe studii cu privire la dezvoltarea profesională continuă și la relația sa cu siguranța pacienților și calitatea asistenței medicale.

Alianțele competențelor sectoriale

Alianțele competențelor sectoriale abordează lacunele în materie de competențe în ceea ce privește unul sau mai multe profiluri profesionale într-un anumit sector. În acest scop, ele identifică nevoile sectoriale existente sau emergente în materie de forță de muncă și îmbunătățesc capacitatea de reacție la nevoile de pe piața muncii a sistemelor de educație și formare profesională de la toate nivelurile.

ECVET for Elderly Care (EFEC) este prima alianță-pilot a competențelor sectoriale în sectorul serviciilor de sănătate și de îngrijiri medicale. Acest parteneriat transnațional, format din organizații provenind din șase țări ale UE, își propune să îmbunătățească comparabilitatea, transparența și recunoașterea reciprocă a calificărilor îngrijitorilor, aplicând principiile ECVET.

Erasmus+ 2015 a organizat, de asemenea, o cerere de propuneri de noi alianțe în materie de competențe sectoriale privind serviciile de sănătate și de îngrijiri medicale.