Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Ključni europski pokazatelji zdravlja (ECHI)

Ključni europski pokazatelji zdravlja (ECHI), prethodno pokazatelji zdravlja Europske zajednice, rezultat su dugoročne suradnje zemalja EU-a i Europske komisije. Na temelju triju projekata ECHI-ja (1998. – 2001., 2001. – 2004., 2005. – 2008.) financiranih u okviru zdravstvenih programa EU-a izrađena su prva tri popisa ključnih europskih pokazatelja zdravlja, čiji je cilj bio omogućiti usporedive zdravstvene informacije i sustave znanja za praćenje zdravlja na razini EU-a.

Na temelju Zajedničke akcije o praćenju pokazatelja zdravlja Europske zajednice (ECHIM) dobiven je popis od 88 pokazatelja zdravlja koji su razvrstani prema područjima politike i revidirani 2017. u okviru projekta BRIDGE-Health (Povezivanje informacija i podataka za zdravstvenu politiku i istraživanja koji se temelje na dokazima). Definicije i mehanizmi prikupljanja podataka za te pokazatelje primjenjuju se više od 60 godina, a podaci su prema potrebi razvrstani po spolu, dobi, socioekonomskom statusu i regiji. Ključni europski pokazatelji zdravlja grupirani su pod sljedeće naslove:

Naslov

Primjeri

Demografsko i socioekonomsko stanje

stanovništvo, natalitet, ukupna nezaposlenost

Zdravstveno stanje

smrtnost novorođenčadi, HIV/AIDS, ozljede u cestovnom prometu

Determinante zdravlja

redoviti pušači, konzumacija/dostupnost voća

Zdravstvene intervencije: zdravstvene usluge

cijepljenje djece, bolnički kreveti, zdravstveni troškovi

Zdravstvene intervencije: promicanje zdravlja

politike o zdravoj prehrani

Pokazatelji su na granici između pitanja politika i skupova podataka. Oni odražavaju interes politike, ali i odabrani skup mogućnosti onoga što se može izračunati. Iz tih razloga Europska komisija prikazuje i druge europske pokazatelje zdravlja koji nisu dio sustava ECHI, ali su i dalje korisni dionicima u području zdravlja.

Alat za podatke ECHI-ja

Alat za podatke ECHI-ja pruža podatke o ključnim europskim pokazateljima zdravlja i drugim europskim pokazateljima zdravlja koji su dostupni u različitim formatima, od linijskih i stupčastih dijagrama do karata i tablica. Mogu se pretvoriti u sliku ili preuzeti u obliku datoteke. Alatom se omogućuje višestruki odabir pokazatelja.

Referentni dokumenti

Ocjena uporabe i učinka pokazatelja zdravlja Europske zajednice (ECHI) u državama članicama (kolovoz 2013.):