Skip to main content
Public Health

Pagrindiniai Europos sveikatos rodikliai (ECHI)

Pagrindiniai Europos sveikatos rodikliai (ECHI), anksčiau – Europos bendrijos sveikatos rodikliai, yra ilgalaikio ES šalių ir Europos Komisijos bendradarbiavimo rezultatas. Vykdant tris pagal ES sveikatos programas finansuotus ECHI projektus (1998–2001 m., 2001–2004 m., 2005–2008 m.) buvo parengti pirmieji ECHI rodiklių sąrašai, kuriais siekta sukurti palyginamos sveikatos informacijos ir žinių sistemą, suteikiančią galimybę stebėti sveikatą ES lygmeniu.

Vykdant Europos bendrijos sveikatos rodiklių stebėsenos (ECHIM) bendruosius veiksmus buvo parengtas trumpasis 88 sveikatos rodiklių, suskirstytų pagal politikos sritis, sąrašas. 2017 m. įgyvendinant projektą „BRIDGE-Health“ (Informacijos ir duomenų generavimo susiejimas siekiant padėti rengti faktais grindžiamą sveikatos politiką ir vykdyti mokslinius tyrimus) jie buvo peržiūrėti. Dabar nustatytos daugiau kaip 60-ies iš tų rodiklių apibrėžtys ir duomenų rinkimo mechanizmai. Kai tinkama, duomenys suskirstyti pagal lytį, amžių, socialinę ir ekonominę padėtį bei regioną. ECHI suskirstyti į toliau nurodytas kategorijas.

Kategorija

Pavyzdžiai

Demografinė, socialinė ir ekonominė padėtis

Gyventojų skaičius, gimstamumas, bendras nedarbo lygis

Sveikatos būklė

Kūdikių mirtingumas, ŽIV ir AIDS, sužalojimai kelių eismo įvykiuose

Sveikatą lemiantys veiksniai

Nuolat rūkantys asmenys, vaisių suvartojimas ir galimybės jų gauti

Intervencinės sveikatos apsaugos priemonės: sveikatos paslaugos

Vaikų skiepijimas, ligoninių lovų skaičius, sveikatos išlaidos

Intervencinės sveikatos apsaugos priemonės: sveikatos ugdymas

Sveikos mitybos strategijos

Rodikliai susieja politikos klausimus su duomenų rinkiniais. Jie atspindi politikos interesą ir jais naudojantis pateikiami pasirinkti apskaičiuojami elementai. Dėl šių priežasčių Europos Komisija skelbia ir kitus Europos sveikatos rodiklius, kurie nėra ECHI sistemos dalis, bet vis tiek naudingi sveikatos srities suinteresuotiesiems subjektams.

Duomenų priemonė ECHI

Naudojantis duomenų priemone ECHI galima gauti ir ECHI rodiklių, ir kitų Europos sveikatos rodiklių duomenų, pateikiamų įvairiai – kaip grafikai, stulpelinės diagramos, žemėlapiai arba lentelės. Juos galima konvertuoti į paveikslėlį arba parsisiųsdinti kaip duomenų rinkmeną. Naudojantis šia priemone galima pasirinkti daug rodiklių.

Nuorodos

Valstybių narių atliktas pagrindinių Europos bendrijos sveikatos rodiklių (ECHI) naudojimo ir poveikio vertinimas (2013 m. rugpjūčio mėn.):