Skip to main content
Public Health

Eiropas veselības pamatrādītāji (<i>ECHI</i>)

Eiropas veselības pamatrādītāji (ECHI), iepriekš saukti par Eiropas Kopienas veselības pamatrādītājiem, ir ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas ilgtermiņa sadarbības rezultāts. Trīs no ES veselības programmām finansēti ECHI projekti (1998.–2001. g., 2001.–2004. g., 2005.–2008. g.) ļāva sagatavot pirmos sarakstus ar Eiropas veselības pamatrādītājiem, kuru mērķis ir nodrošināt salīdzināmas veselības informācijas un zināšanu sistēmu veselības monitoringam ES līmenī.

Kopīgā rīcība attiecībā uz Eiropas Kopienas veselības rādītāju monitoringu (ECHIM) ļāva izveidot sarakstu ar 88 veselības rādītājiem, kas klasificēti pēc politikas jomas. Šie rādītāji tika pārskatīti 2017. gadā BRIDGE-Health projekta ietvaros (informācijas savienošana ar faktiem pamatotai veselības politikai un pētījumiem). Definējumi un datu vākšanas mehānismi ir pieejami vairāk nekā 60 no šiem kopā 88 rādītājiem. Vajadzības gadījumā dati sniegti pēc dzimuma, vecuma, sociālekonomiskā statusa un reģiona. ES veselības pamatrādītāji (ECHI) ir grupēti turpinājumā norādītajās kategorijās.

Kategorija

Piemēri

Demogrāfiskais un sociālekonomiskais stāvoklis

Iedzīvotāji, dzimstība, kopējais bezdarbs

Veselības statuss

Zīdaiņu mirstība, HIV un AIDS, ceļu satiksmes negadījumos gūtās traumas

Veselību nosakošie faktori

Pastāvīgie smēķētāji, augļu patēriņš un pieejamība

Medicīniski pasākumi: veselības pakalpojumi

Bērnu vakcinēšana, gultasvietu skaits slimnīcās, veselības aizsardzības izdevumi

Medicīniski pasākumi: veselības veicināšana

Stratēģijas veselīgam uzturam

Rādītāji sasaista politiskus jautājumus ar datu kopumiem. Šie rādītāji atspoguļo politisku interesi un piedāvā aprēķināmu elementu izvēli. Šo iemeslu dēļ Eiropas Komisija piedāvā tāpat arī citus veselību Eiropā raksturojošus rādītājus, kuri nav daļa no ECHI sistēmas, bet ir noderīgi ieinteresētajām personām veselības aizsardzības sektorā.

ECHI datubāze

ECHI datubāze sniedz datus kā ECHI rādītājiem, tā citiem veselību Eiropā raksturojošiem rādītājiem. Šie dati ir pieejami dažādos formātos — sākot ar līniju vai joslu diagrammām un beidzot ar kartēm un tabulām. Tos var pārveidot attēlos vai lejupielādēt kā datu failus. Datubāze dod iespēju atlasīt vairākus rādītājus.

Papildu informācija

Eiropas veselības pamatrādītāju (ECHI) izmantojuma un ietekmes novērtējums pēc dalībvalsts (2013. gada augusts)