Direct naar de inhoud
Public Health

Overzicht

Een indicator is een kwantitatieve of kwalitatieve maat die aangeeft in hoeverre een bepaalde doelstelling is bereikt (beleidsresultaat). Indicatoren zijn nuttig voor het analyseren en vergelijken van beleidsresultaten voor bepaalde bevolkingsgroepen of gebieden en voor het vaststellen van beleidsprioriteiten.

De Europese Commissie publiceert tal van gezondheidsindicatoren op basis van betrouwbare, vergelijkbare gegevens, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van strategieën en beleid ter verbetering van de volksgezondheid in Europa en om de uitvoering daarvan te volgen.

EU-gezondheidsindicatoren

De Commissie is van plan om vergelijkbare en betrouwbare gegevens over gezondheid, gezondheidsgerelateerd gedrag, ziekten en gezondheidsstelsels ter beschikking te stellen van beleidsmakers met behulp van instrumenten zoals de kenniscyclus Gezondheidssituatie in de EU. Dit moet gebaseerd zijn op gemeenschappelijke Europese gezondheidsindicatoren, met afspraken over definities, verzameling en gebruik. Deze zijn beschikbaar via:

EU-gezondheidsgegevens

De EU-gezondheidsgegevens bestaan uit een mix van administratieve gegevens en resultaten van gezondheids- of sociale enquêtes.

Aangezien deze gegevens vergelijkbaar moeten zijn, is het belangrijk om consistente internationaal overeengekomen classificatiesystemen met gemeenschappelijke begrippen en definities te gebruiken.

Deskundigengroep gezondheidsinformatie (EGHI)

De deskundigengroep gezondheidsinformatie (EGHI) is een adviesgroep voor empirisch onderbouwd beleid, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte, mogelijke toekomstige EU-lidstaten en internationale organisaties.

Gemeenschappelijk Optreden voor gezondheidsvoorlichting

Het Gemeenschappelijk Optreden voor gezondheidsvoorlichting (InfAct) is op 28 maart 2018 van start gegaan. InfAct moet zorgen voor de ontwikkeling van een duurzame Europese infrastructuur voor gezondheidsvoorlichting door vergelijkbare, betrouwbare en beleidsrelevante gegevens over gezondheid en de prestaties van gezondheidsstelsels toegankelijker te maken.