Direct la conținutul principal
Public Health

Prezentare generală

Indicatorii măsoară, din punct de vedere calitativ și cantitativ, gradul de realizare a unui obiectiv stabilit (rezultatul unei politici). De asemenea, permit analizarea și compararea rezultatelor pe grupuri de populație sau zone geografice și pot sprijini procesul de stabilire a priorităților politice.

Comisia Europeană publică periodic diverse serii de indicatori de sănătate bazați pe date fiabile și comparabile. Acești indicatori sunt esențiali pentru elaborarea strategiilor și politicilor destinate să îmbunătățească sănătatea europenilor și să asigure monitorizarea punerii lor în aplicare.

Indicatorii de sănătate în Uniunea Europeană

Comisia și-a propus să producă date comparabile și fiabile privind sănătatea și comportamentul populației în ceea ce privește sănătatea, bolile și sistemele de sănătate în vederea elaborării politicilor, utilizând instrumente cum ar fi ciclul de cunoștințe referitor la starea sănătății în UE. Așadar, trebuie să dispună de indicatori de sănătate comuni la nivelul UE, pentru care să existe aceleași definiții și modalități de colectare și utilizare. Acești indicatori sunt disponibili prin:

Informații privind sănătatea în UE

Informațiile privind sănătatea în UE cuprind informații administrative în materie de sănătate și date extrase din anchetele de sănătate sau sociale.

Întrucât datele trebuie să fie comparabile, este esențial să se utilizeze sisteme de clasificare coerente stabilite la nivel internațional, precum și concepte și definiții comune.

Grupul de experți privind informațiile din domeniul sănătății

Grupul de experți privind informațiile din domeniul sănătății (EGHI) este un grup consultativ care contribuie la elaborarea de politici bazate pe date concrete. Este alcătuit din reprezentanți ai țărilor UE, ai țărilor din Spațiul Economic European, ai potențialelor viitoare state membre ale UE și ai organizațiilor internaționale.

Acțiunea comună de informare în domeniul sănătății

Acțiunea comună de informare în domeniul sănătății (InfAct) a fost lansată la 28 martie 2018. InfAct va facilita dezvoltarea unei infrastructuri de sănătate durabile la nivelul UE, punând la dispoziție mai multe date medicale și informații privind performanța sistemelor de sănătate care sunt comparabile, solide și relevante.