Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Kazalniki so kvantitativno ali kvalitativno merilo uspešnosti pri uresničevanju zastavljenega cilja (politike). Pomagajo nam analizirati in primerjati rezultate po demografskih skupinah ali geografskih področjih ter določati prednostne naloge politike.

Evropska komisija objavlja različne skupine kazalnikov zdravja, ki temeljijo na zanesljivih in primerljivih podatkih, ki so bistveni za oblikovanje strategij in politik za izboljšanje zdravja Evropejcev ter za spremljanje njihovega izvajanja.

Kazalniki zdravja EU

Komisija si prizadeva zagotoviti primerljivi in zanesljivi podatki o zdravju in ravnanju v zvezi z zdravjem, boleznih in zdravstvenih sistemih za oblikovanje politik, pri čemer uporablja orodja, kot so ciklični podatkizdravstveno stanje v EU. To mora temeljiti na skupnih kazalnikih zdravja, ki se uporabljajo po vsej Evropski uniji, ter na dogovorjenih opredelitvah, načinih zbiranja in uporabe. Kazalniki in ostali elementi zbiranja so na voljo na:

Zdravstveni podatki EU

Zdravstveni podatki EU so kombinacija upravnih zdravstvenih podatkov ali podatkov, ki se zbirajo z anketami o zdravstvenih in socialnih vprašanjih.

Podatki morajo biti primerljivi, zato je bistveno, da se uporabljajo usklajeni mednarodno dogovorjeni sistemi razvrščanja, ki temeljijo na skupnih konceptih in opredelitvah.

Strokovna skupina za zdravstvene informacije

Strokovna skupina za zdravstvene informacije je svetovalna skupina, v kateri so predstavniki držav EU, držav Evropskega gospodarskega prostora, morebitnih prihodnjih držav članic EU in mednarodnih organizacij.

Skupni ukrep o zdravstvenih informacijah

Skupni ukrep o zdravstvenih informacijah (InfAct) se je začel izvajati 28. marca 2018. skupni ukrep bo olajšal razvoj trajnostne zdravstvene informacijske infrastrukture EU z izboljšanjem razpoložljivosti primerljivih, zanesljivih in za politiko relevantnih zdravstvenih podatkov ter informacij o uspešnosti zdravstvenih sistemov.