Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Globalno zdravlje

Ujedinjeni narodi – suradnja u području zdravlja

Unija je uspostavila snažne odnose s Ujedinjenim narodima (UN) u okviru bliske suradnje s Tajništvom UN-a i UN-ovim agencijama, fondovima i programima. Suradnja obuhvaća globalno zdravlje i pitanja izravno povezana sa zdravljem, uključujući razvoj, ljudska prava, klimatske promjene, upravljanje kriznim situacijama i humanitarnu pomoć. Unija podupire Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) kao vodeći autoritet za pitanja globalnog zdravlja u sustavu UN-a.

Europska komisija ima aktivnu ulogu u raspravama o globalnom zdravlju u okviru skupine G20, međunarodnog foruma vlada i guvernera središnjih banaka 20 vodećih svjetskih industrijaliziranih gospodarstava i gospodarstava u usponu te skupine G7 koja predstavlja sedam najvećih svjetskih naprednih gospodarstava. Raspravlja se o sljedećim temama:

Ciljevi održivog razvoja

U 2015. dogovoreno je 17 ciljeva održivog razvoja UN-a koji čine globalni okvir za djelovanje do 2030.

Mnogi od tih ciljeva povezani su sa zdravljem, a jedan se i izravno bavi njime. U okviru 3. cilja želi se „osigurati zdravlje svima i promicati dobrobit u svakoj životnoj dobi”. Među specifičnim ciljevima djelovanja ističu se primjerice:

 • zarazne bolesti poput HIV-a/AIDS-a, tuberkuloze i hepatitisa
 • nezarazne bolesti i mentalno zdravlje
 • zlouporaba droga
 • kontrola duhana
 • dostupnost cjepivâ i lijekova
 • financiranje zdravstva i problemi zdravstvenog osoblja.

Europska komisija i države članice imaju zajedničku odgovornost doprinijeti ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Komisijin odgovor na Program održivog razvoja do 2030. i njegove ciljeve sadržan je u njezinoj komunikaciji iz 2016. pod naslovom Budući koraci za održivu europsku budućnost s priloženim radnim dokumentom službi Komisije. Taj odgovor sadržava elemente kao što su uključivanje ciljeva održivog razvoja u politike i inicijative Unije, redovito izvješćivanje o napretku, suradnja s ključnim dionicima i razvoj dugoročne vizije.

Detaljne informacije o tome kako Unija pomaže u provedbi Programa održivog razvoja do 2030. i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja mogu se pronaći na EU-ovim internetskim stranicama o održivom razvoju.

Globalno zdravlje i upravljanje Unijom

U okviru svoje globalne zdravstvene politike definirane 2010. Unija je utvrdila glavne izazove i navela četiri vodeća načela za jačanje vizije, uloge i djelovanja Unije. Sveobuhvatna globalna zdravstvena politika zahtijeva partnersku suradnju s drugim relevantnim organizacijama i interesnim skupinama u području:

 • trgovine
 • financiranja
 • razvojne pomoći
 • migracija
 • sigurnosti, klimatskih promjena i zaštite okoliša
 • istraživanja i inovacija.

Unija zagovara pravično, univerzalno i kvalitetno zdravstveno osiguranje te promiče pravedno i učinkovito financiranje istraživanja u interesu zdravlja svih ljudi. Osim toga, radi na osiguravanju sigurnosti, učinkovitosti, dostupnosti i cjenovne pristupačnosti novih proizvoda. U svibnju 2022. Europska komisija najavila je početak rada na novoj strategiji EU-a za globalno zdravlje.

Forum o politikama za globalno zdravlje i Komisija

Kako bi poduprla svoju globalnu zdravstvenu politiku, Komisija organizira forum o politikama za globalno zdravlje koji povezuje predstavnike međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i industrije. To bi trebalo ojačati ulogu Unije u pitanjima globalnog zdravlja osiguravanjem dosljednosti u njezinim unutarnjim i vanjskim zdravstvenim politikama kada je riječ o ostvarivanju globalnih zdravstvenih ciljeva.

Forum o politikama za globalno zdravlje uspostavljen je u skladu s Komunikacijom Komisije o globalnom zdravlju iz 2010. i zaključcima Vijeća koji su uslijedili. Glavne službe Komisije koje u tom sudjeluju su Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE), Glavna uprava za međunarodnu suradnju i razvoj (GU DEVCO) i Glavna uprava za istraživanje i inovacije (GU RTD).

Globalna inicijativa za zdravstvenu sigurnost

Kao članica Globalne inicijative za zdravstvenu sigurnost (GHSI) Europska komisija u bliskoj suradnji s WHO-om i državama „G7+” (SAD, Kanada, Ujedinjena Kraljevina, Francuska, Njemačka, Italija, Japan i Meksiko) sudjeluje u izradi učinkovite i dobro organizirane globalne strategije pripravnosti i odgovora na potencijalne prijetnje zdravlju.

Globalna inicijativa za zdravstvenu sigurnost osnovana je u studenome 2001. pod vodstvom tadašnjeg ministarstva zdravlja i socijalne skrbi SAD-a. Iako su samo četiri države članice Unije službene članice te inicijative, članstvom Europske komisije osigurava se da sve države članice budu obaviještene o rezultatima rasprava u okviru te inicijative preko Komisijina Odbora za zdravstvenu sigurnost.

Forum ministara Inicijative održava se svake godine uz sudjelovanje ministara, tajnika i povjerenika za zdravlje iz država „G7+” i Europske komisije. U njemu sudjeluje i Svjetska zdravstvena organizacija u ulozi tehničkog savjetnika.

Postignuća Inicijative

 • pojačana pripravnost i odgovor na pojavu velikih boginja
 • poboljšanje međunarodne komunikacije i upravljanja rizicima
 • testiranje i povećanje laboratorijskih kapaciteta
 • unapređenje pripravnosti i odgovora na globalnu pandemijsku gripu
 • rad na jačanju pripravnosti za slučaj kemijskih i radioloških prijetnji.