Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Međunarodne organizacije

Unija surađuje s međunarodnim organizacijama u cilju razvoja, provedbe i promicanja svojih javnozdravstvenih ciljeva. Postoje posebni dogovori o suradnji:

  • sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO)
  • s Vijećem Europe
  • s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) – suradnja u području zdravlja

Suradnja između Europske komisije i WHO-a temelji se na razmjeni pisama iz 2001. kojom su utvrđena opća načela, ciljevi i postupci, uključujući redovite sastanke visokih dužnosnika.

U 2020. Komisija i Regionalni ured za Europu WHO-a ponovno su izrazili svoju privrženost suradnji radi postizanja najviše razine zdravlja i zdravstvene zaštite u skladu s ciljevima održivog razvoja, a posebno s ciljem održivog razvoja br. 3 o zdravlju i dobrobiti. Obvezali su se proširiti i produbiti suradnju u području zdravstvene sigurnosti, zdravstvenih sustava, nezaraznih bolesti, a posebno raka, održivih prehrambenih sustava i zdravlja te zdravstvene suradnje sa zemljama koje nisu članice Unije.

Suradnja se odvija na tri geografske razine:

  • sa središnjim uredom WHO-a u Ženevi u vezi s pitanjima od globalnog značaja
  • s Regionalnim uredom WHO-a za Europu (sa sjedištem u Kopenhagenu) u vezi s europskim pitanjima
  • u zemljama diljem svijeta (suradnja na državnoj razini).

I Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) blisko surađuje s WHO-om u vezi s raznim pitanjima povezanima sa zaraznim bolestima. Sastanci se održavaju na tri razine: na političkoj razini, razini višeg rukovodstva i stručnoj razini.

Komisija sudjeluje kao promatrač na godišnjim skupštinama Izvršnog odbora WHO-a i Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi te na godišnjim skupštinama Regionalnog odbora za Europu WHO-a. U suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (EEAS) i državama članicama radi na sastavljanju zajedničkih izjava i pregovara s drugim zemljama. Osim toga, sudjeluje u redovitim savjetovanjima koja organizira WHO radi osiguravanja dosljednosti između politika i djelovanja dviju strana.

Komisija od 2005. surađuje s WHO-om na nizu strateških projekata koji se financiraju sredstvima iz programa javnog zdravstva Unije.

Okvirna konvencija o kontroli duhana (FCTC) i Međunarodni zdravstveni propisi (IHR) važni su međunarodni propisi u području zdravlja nastali pod okriljem WHO-a. Europska komisija bila je izravno uključena u pregovore o Konvenciji i Zdravstvenim propisima te podupire njihovu provedbu.

Europska komisija i Svjetska zdravstvena organizacija s partnerima u Globalnoj inicijativi za zdravstvenu sigurnost razvijaju plan zajedničkog djelovanja u sljedećim područjima:

  • pripravnost za izvanredne situacije
  • zarazne bolesti kao što su HIV/AIDS i tuberkuloza
  • antimikrobna otpornost
  • cijepljenje.