Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 júl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

12th meeting of the Independent Advisory Panel on characterising flavours in tobacco products (14 May 2019)