Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 október 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

13-14 October 2016, Lisbon: Joint Action on Reducing Alcohol-related Harm shares its results