Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas24 vasaris 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

17th Ministerial Meeting of the Global Health Security Initiative (GHSI): Outbreak preparedness and response to terrorist attacks on the agenda