Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem24 februāris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

17th Ministerial Meeting of the Global Health Security Initiative (GHSI): Outbreak preparedness and response to terrorist attacks on the agenda