Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa24 luty 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

17th Ministerial Meeting of the Global Health Security Initiative (GHSI): Outbreak preparedness and response to terrorist attacks on the agenda