Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 február 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

17th Ministerial Meeting of the Global Health Security Initiative (GHSI): Outbreak preparedness and response to terrorist attacks on the agenda