Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 november 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

19th update - Common list of COVID-19 antigen tests