Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 december 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

2021 ‘Country Health Profiles’ and ‘Companion Report’: Virtual launch event on 13 December at 10.30-11.30