Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 február 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

From the 21st February 2020, Maltese doctors can access health data of Portuguese citizens travelling to Malta. From the 24th February 2020, Croatian doctors can access h