Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 november 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

2nd Health Programme (2008-2013): Awarding of grants for proposals for 2013