Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie6 júl 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

6th meeting of the Independent Advisory Panel on characterising flavours in tobacco products (25 May 2018)