Skip to main content
Public Health
Meddelelse29 Marts 2011Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

8th plenary meeting of the European Alcohol and health Forum, Brussels, 08 April 2011 - Draft agenda available