Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa29 marzec 2011Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

8th plenary meeting of the European Alcohol and health Forum, Brussels, 08 April 2011 - Draft agenda available