Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 december 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

8th update - Common list of COVID-19 rapid antigen tests