Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 október 2011Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

9th meeting of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum, 15 September 2011 - Summary report and scientific opinion available