Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 február 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Agenda - High level group on nutrition and physical activity (Brussels, 08 March 2017)