Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 máj 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Agenda - High level group on nutrition and physical activity (Brussels, 31 May 2017)