Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem2018. gada 19. oktobrisVeselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Agenda - Joint meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity and the Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (Luxembourg, 26 Octobe