Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 jún 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Agenda - Meeting of Competent authorities for blood and blood components (18 - 19 June 2019)