Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 máj 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Agenda - Plenary meeting of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (Brussels, 01 June 2017)