Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 oktobris 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Agenda - Plenary meeting of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (Luxembourg, 26 October 2018)