Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 október 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Agenda - Plenary meeting of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (Luxembourg, 26 October 2018)