Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas3 rugsėjis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Agenda - Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (10 September 2020)