Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas11 lapkritis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Agenda - Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (11 November 2020)