Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 apríl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Albania and North Macedonia are preparing themselves to transpose the EU legislative framework on digital health