Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Amendment to Implementing Regulation 920/2013 on the designation of notified bodies