Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie17 júl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

AMR: 7% of antibiotics in the EU are taken without a prescription