Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 apríl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

AMR Workshop - Antimicrobial consumption in animals: achievements and challenges in data collection