Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 apríl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Annual summary of activity - 2016 RAB (Rapid Alert system for Blood and Blood Components)