Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 február 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Antimicrobial resistance in zoonotic bacteria still high in humans, animals and food, say ECDC and EFSA