Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 máj 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Application of Regulation on Medical Devices – EU rules to ensure safety of medical devices