Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem12 novembris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Body Mass Index (BMI) updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 42)