Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa12 listopad 2019Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Body Mass Index (BMI) updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 42)