Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Body Mass Index (BMI) updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 42)