Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem13 decembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Brexit - Notice to organisations subject to the Union legislation on substances of human origin (blood, tissues and cells, and organs) concerning the United Kingdom's wit