Skip to main content
Public Health
Nyhet13 december 2017Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Brexit - Notice to organisations subject to the Union legislation on substances of human origin (blood, tissues and cells, and organs) concerning the United Kingdom's wit