Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas4 balandis 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Brexit preparedness in the area of Health and Food Safety - Speech by Vice-President Jyrki Katainen