Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem4 aprīlis 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Brexit preparedness in the area of Health and Food Safety - Speech by Vice-President Jyrki Katainen